Het fundament van verlies en rouw

In deze driedaagse training richten we ons op de essentie van verlies en rouw. Je doet kennis en vaardigheden op die onmisbaar zijn bij het begeleiden van mensen met een verlieservaring. Daarmee vormt deze training het fundament voor de andere Psychodidact trainingen op het gebied van verlies en rouw:

Gedachtegoed van Prof. dr. Manu Keirse

De training Verlies en rouw: de essentie is ontwikkeld volgens het gedachtegoed van Prof. dr. Manu Keirse. Keirse is klinisch psycholoog en doctor in de medische wetenschappen. Hij werkte onder andere als directeur patiëntenbegeleiding bij de Universitaire Ziekenhuizen KU Leuven en bij het regionaal ziekenhuis in Leuven.

Keirse geldt als absolute autoriteit op het gebied van verlies en rouw in Nederland en België. Door zijn doctoraalstudie werd hij expert in patiëntenbegeleiding, rouw en palliatieve zorg. Verder is hij auteur van verschillende boeken over verlies en verdriet en door zijn 50 jaar aan ervaring een graag geziene spreker op verschillende podia.

In nauwe samenwerking met Keirse zijn alle Psychodidact trainingen rondom het thema verlies en rouw vormgegeven.

Wat komt aan bod?

Tijdens deze training gaan we in op wat verlies nu eigenlijk kan betekenen voor iemand. Je krijgt antwoorden op de vragen als: Wat is verlies? Wat is rouw? Wat is de functie van emoties bij verlies? Vanuit welke visies kunnen we aankijken tegen rouw? Volgens Manu Keirse moet cliënten rouwarbeid verrichten wanneer ze een verlies ervaren. Tijdens deze module gaan we dieper in op wat rouwarbeid inhoudt en hoe het volbrengen van de vier rouwtaken helpend kan zijn bij het overleven van verlies.

 • Dag 1:
  • Proces versus stilstand
  • Biopsychosociaal model
  • Geschiedenis
  • Rouwmythes
  • Emoties en gevoelens
  • Proceshuis
  • Metaforische verhalen
 • Dag 2
  • Ervaringsverhalen
  • Rouwarbeid en rouwtaken
  • Rouwtaken in beeld
  • Tips in begeleiding rouwtaken
  • Afgerond rouwproces
 • Dag 3
  • Zelf aan het werk: rouwtaken analyseren
  • Duaal procesmodel
  • Dimensies van luisteren
  • Vragenset
  • Luisteren in de praktijk

Leerdoel

Door kennis over verlies, leren hoe je kundig kunt omgaan met rouw. Het hoofddoel is dat je leert luisteren naar de mens in verdriet, waardoor je inzicht krijgt in het rouwproces waarin de cliënt zich bevindt en ontdekt welke rouwtaak extra aandacht nodig heeft om de cliënt verder te helpen.

Anouk Seegers

Anouk Seegers volgde de SNRO HBO opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL en de SNRO POST HBO opleiding Stressmanagement CCC SENIOR. In 2013 startte zij haar eigen praktijk in psychosociale hulpverlening. Door de jaren heen nam verlies en rouw zowel in de privésituatie als in het werkveld een steeds belangrijkere plaats in. Voor de opzet van de trainingen verlies en rouw ging zij persoonlijk in de leer bij Prof. dr. Manu Keirse.

Erkend certificaat

Voor deze training geldt een 100% aanwezigheidsnorm. Als je alle trainingsdagen volledig hebt gevolgd, kun je de training afronden met een meerkeuzetoets om in aanmerking te komen voor het Psychodidact certificaat. Mocht je niet 100% aanwezig zijn, dan ontvang je een bewijs van deelname voor de gevolgde dagdelen.

Accreditaties

In onderstaand overzicht kun je per beroepsorganisatie zien hoeveel studiepunten worden toegekend bij afronding.

OrganisatiePunten
NFG12 registerpunten (erkend als na- en bijscholing PsBK)
óf 2 registerpunten per dagdeel bij bewijs van deelname
SNRO55 studiebelastingsuren (1,96 EC)

Trainingsdagen

GroepTrainingsdagen
September 2024donderdag 12 september
donderdag 26 september
donderdag 10 oktober

Trainingsdagen zijn van 10:00 tot 16:30 uur.

Studielocatie

Psychodidact
Wilhelminastraat 79
5141 HJ Waalwijk

Lesgeld

Verlies en rouw: de essentieLesgeld
Totaal€ 750,-