Ondersteun kinderen met een verlieservaring

Om kinderen in rouw ondersteuning te kunnen bieden, is het van groot belang om de juiste psycho-educatie te geven aan belangrijke figuren in de nabijheid van het kind of de jongere. Deze personen zul je wellicht vaker in je praktijk tegenkomen dan het kind of de jongere zelf. Mocht je het kind of de jongere toch treffen in jouw spreekkamer dan is spelen de manier om te praten. In deze training wordt daartoe een nieuwe methodiek ingezet.

Gedachtegoed van Prof. dr. Manu Keirse

De training Verlies en rouw bij kinderen is ontwikkeld volgens het gedachtegoed van Prof. dr. Manu Keirse. Keirse is klinisch psycholoog en doctor in de medische wetenschappen. Hij werkte onder andere als directeur patiëntenbegeleiding bij de Universitaire Ziekenhuizen KU Leuven en bij het regionaal ziekenhuis in Leuven.

Keirse geldt als absolute autoriteit op het gebied van verlies en rouw in Nederland en België. Door zijn doctoraalstudie werd hij expert in patiëntenbegeleiding, rouw en palliatieve zorg. Verder is hij auteur van verschillende boeken over verlies en verdriet en door zijn 50 jaar aan ervaring een graag geziene spreker op verschillende podia.

In nauwe samenwerking met Keirse zijn alle Psychodidact trainingen rondom het thema verlies en rouw vormgegeven.

Wat komt aan bod?

Wat betekent verlies voor kinderen in verschillende leeftijdscategorieën? Hoe breng je die kennis over aan belangrijke anderen in de omgeving van het kind? Hoe breng je een verliesboodschap aan een kind of een jongere en hoe betrek je hen in het verlies? Leer werken met de memory tool voor gemis: ‘Wat hoort bij…?’.

 • Dag 1:
  • Voorwaarden voor het omgaan met verdriet van kinderen
  • De wereld van het kind
  • Spelen is praten
  • Participeren
  • 10 verschillen tussen kinderen en volwassenen
  • 5 leeftijdscategorieën
  • Wanneer wordt rouw pathologisch
  • De sleutels in contact
 • Dag 2
  • Mini Midi Maxi
  • ‘Wat hoort bij…’: begeleidingsmethode ontwikkeld door Psychodidact
  • Speluitleg
  • Psycho-educatie geven
  • Toepassen ‘Wat hoort bij…’
 • Dag 3
  • Zelf aan het werk: rouwtaken kinderen analyseren
  • Zelf aan het werk: ideeën presenteren
  • ‘Wat hoort bij…’ vrije versie

Leerdoel

Zicht krijgen op en begeleiden van rouwprocessen bij kinderen en jongeren.

Anouk Seegers

Anouk Seegers volgde de SNRO HBO opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL en de SNRO POST HBO opleiding Stressmanagement CCC SENIOR. In 2013 startte zij haar eigen praktijk in psychosociale hulpverlening. Door de jaren heen nam verlies en rouw zowel in de privésituatie als in het werkveld een steeds belangrijkere plaats in. Voor de opzet van de trainingen verlies en rouw ging zij persoonlijk in de leer bij Prof. dr. Manu Keirse.

Erkend certificaat

Voor deze training geldt een 100% aanwezigheidsnorm. Als je alle trainingsdagen volledig hebt gevolgd, kun je de training afronden met een casusopdracht om in aanmerking te komen voor het Psychodidact certificaat. Mocht je niet 100% aanwezig zijn, dan ontvang je een bewijs van deelname voor de gevolgde dagdelen.

Accreditaties

In onderstaand overzicht kun je per beroepsorganisatie zien hoeveel studiepunten worden toegekend bij afronding met een certificaat.

OrganisatiePunten
NFG12 registerpunten (erkend als na- en bijscholing PsBK)
óf 2 registerpunten per dagdeel bij bewijs van deelname
SNRO39 studiebelastingsuren (1,39 EC)

Trainingsdagen

GroepTrainingsdagen
September 2024donderdag 19 september
donderdag 03 oktober
donderdag 17 oktober

Trainingsdagen zijn van 10:00 tot 16:30 uur.

Studielocatie

Psychodidact
Wilhelminastraat 79
5141 HJ Waalwijk

Lesgeld

Verlies en rouw bij kinderenLesgeld
Totaal€ 750,-