Transactionele Analyse

Tijdens deze training wordt de Transactionele Analyse (TA) van Eric Berne uitgediept. Bij deze theorie wordt uitgegaan van drie verschillende ego-posities die in iedere cliënt op een bepaalde manier vertegenwoordigd zijn: Ouder, Volwassene en Kind. De volledig ontwikkelde ‘gezonde’ mens heeft alle drie deze ego-posities tot zijn beschikking en kan naar believen overschakelen. In het leven van alledag blijkt echter dat niet altijd optimaal gebruik wordt gemaakt van schakelmogelijkheden, waardoor communicatie kan vastlopen en conflicten kunnen ontstaan. Voor een hulpverlener is het van grote meerwaarde om inzicht te krijgen in deze processen en de cliënt inzicht te bieden in deze processen. Inzicht draagt bij aan veranderingsbereidheid waardoor interventies meer effect kunnen bewerkstelligen en de cliënt in staat is om verbeterde relaties met anderen aan te gaan.

Wat komt aan bod?

 • Structurele analyse
 • Functionele analyse
 • Levensposities
 • Levensscripts
 • Verschillende geboorten
 • Strokes
 • Psychologische spelen
 • Psychopathologie
 • Complementaire transacties
 • Kruistransacties
 • Soorten communicatie

Leerdoel

Het hoofddoel is om het gedrag van cliënten te begrijpen of plaatsen door inzicht te krijgen in de aansturende egoposities en de cliënt ditzelfde inzicht te verschaffen, op basis waarvan een passende interventie kan worden ingezet.

Leeruitkomst

Na het volgen van deze training:

 • Begrijp je het ontstaan van egoposities en weet je wat de invloed daarvan is op het gedrag van cliënten
 • Herken je in het gedrag van een cliënt de verschillende aansturende egoposities
 • Ben je in staat om op basis van de TA psycho-educatie te geven aan een cliënt
 • Ben je in staat om op basis van de TA te interveniëren en daarmee cliënten te begeleiden naar een functionele inzet van hun egoposities

Irene Slaats

Irene Slaats (1964) is psychosociaal therapeut en mede-eigenaar van Psychodidact, daarnaast is zij medeoprichter van e-learningplatform Hupper. Zij ontwikkelt studiemateriaal en methoden voor zorgprofessionals in het psychosociale domein, geeft trainingen in communicatie en is auteur van het boek Professioneel hulpverlenen - de gespreksmethodiek. 

Erkend certificaat

Voor deze training geldt een 100% aanwezigheidsnorm. Als je alle trainingsdagen volledig hebt gevolgd, kun je de training afronden met een meerkeuzetoets om in aanmerking te komen voor het Psychodidact certificaat. Mocht je niet 100% aanwezig zijn, dan ontvang je een bewijs van deelname voor de gevolgde dagdelen.

Accreditaties

In onderstaand overzicht kun je per beroepsorganisatie zien hoeveel studiepunten worden toegekend bij afronding.

OrganisatiePunten
NFG12 registerpunten (erkend als na- en bijscholing PsBK)
óf 2 registerpunten per dagdeel (bij bewijs van deelname)
SNRO55 studiebelastingsuren (1,96 EC)

Trainingsdagen

GroepTrainingsdagen
September 2024woensdag 11 september
woensdag 18 september
woensdag 25 september

Trainingsdagen zijn van 10:00 tot 16:30 uur.

Studielocatie

Psychodidact
Wilhelminastraat 79
5141 HJ Waalwijk

Lesgeld

TransactiesLesgeld
Totaal€ 750,-