Een lastig kind of een veeleisende omgeving?

Het welbevinden en functioneren van een kind wordt sterk beïnvloed door de omgeving waarin het kind opgroeit. Kwetsbaarheden en moeilijke gedragingen van het kind zijn vaak te verklaren in de context van relaties. Werken met kinderen betekent dus ook werken met het systeem rondom kinderen (opvoeders, leerkrachten en belangrijke anderen).

In de training Systeemtherapie nemen we het systeem van het kind als uitgangspunt om de ontwikkeling van het kind te stimuleren. We combineren daarmee het beste van twee werelden: de ontwikkelingspsychologie en de systeemtheorie.

Wat komt aan bod?

  • De ontwikkelingsfasen
  • Het zelfbeeld
  • Contextuele benadering
  • Een goedwerkend systeem en de valkuilen
  • Een systeemanalyse
  • Wat te doen en te laten in communicatie

Leerdoel

Kennis van zowel ontwikkelingspsychologie (ontwikkelingsfasen en zelfbeeld) als systeemtheorie (contextueel werken, de essentie van een systeemanalyse en de rol van de eigen persoon) en vaardigheden met betrekking tot communiceren rond kinderen.

Literatuur

Er zit systeem in…! – Steven Pont.

Steven Pont

Steven Pont studeerde in 1992 af als ontwikkelingspsycholoog aan de UvA en in 2002 als systeemtherapeut bij het NISTO. Later kwamen daar mediation (NIP) en socratische gesprekstechnieken (FIP) bij. De (ontwikkelings)psychologie, die gedrag meer vanuit het individu beschrijft, en de systeemtheorie, die juist het belang van de sociale omgeving meer benadrukt, zijn de twee invalshoeken die steeds weer het uitgangspunt vormen in Stevens werk. Steven staat bekend om zijn smakelijke manier van vertellen. Een flinke dosis infotainment met rake praktijkvoorbeelden kun je dan ook zeker van hem verwachten.

Erkend certificaat

Voor deze training geldt een 100% aanwezigheidsnorm. Als je alle trainingsdagen compleet hebt gevolgd, kun je de training afronden met een meerkeuzetoets om in aanmerking te komen voor het Psychodidact certificaat. Mocht je niet 100% aanwezig zijn, dan ontvang je een bewijs van deelname voor de gevolgde dagdelen.

Accreditaties

In onderstaand overzicht kun je per beroepsorganisatie zien hoeveel studiepunten worden toegekend bij afronding met een certificaat.

OrganisatiePunten
NFG12 registerpunten (erkend als na- en bijscholing PsBK)
óf 2 registerpunten per dagdeel (bij bewijs van deelname)
Registerplein52 - Cliëntondersteuners
52 - GGZ-Agogen
52 - GHO
52 - Maatschappelijk werk
52 - Mantelzorgmakelaars
52 - Psychodiagnostisch werkenden
52 - Sociaal agogen
52 - Sociaal werker
SKJ18 - Jeugd- en gezinsprofessional (geaccrediteerd t/m maart 2026)
SNRO55 studiebelastingsuren (1,96 EC)

Trainingsdagen

De training Systeemtherapie vindt één keer per jaar plaats. Trainingsdagen zijn van 10:00 tot 16:30 uur.

GroepData
Juni 2025Exacte data n.n.b.

Studielocatie

Psychodidact
Wilhelminastraat 79
5141 HJ Waalwijk

Lesgeld

SysteemtherapieLesgeld
Totaal€ 750,-