Optimaliseer interactie, versterk het team

Maak je deel uit van een groep of is het jouw taak om een groep aan te sturen, dan kan de training Groepsdynamica van grote meerwaarde voor je zijn. Tijdens deze training leer je hoe je jouw positie in het team het beste inneemt en wat daarvan het effect is op anderen.

Groepsdynamica is het begrijpen van de interacties en processen binnen een groep. Het gaat over hoe individuen binnen een groep elkaar beïnvloeden en hoe de groep als geheel functioneert.

Maar groepsdynamica gaat niet alleen over het begrijpen van de processen binnen een groep, het gaat ook over het actief deelnemen aan deze processen en het bijdragen aan het succes van de groep. Het gaat over het ontwikkelen van sterke relaties, het opbouwen van vertrouwen en het creëren van een omgeving waarin iedereen zich veilig en gehoord voelt.

Wat is jouw rol in dit geheel? Door deze training krijg je inzicht in je persoonlijke kwaliteiten en ontwikkelpunten en wat daarvan het effect is op de samenwerking in een groep. Je leert hoe je kennis uit de psychologie kunt toepassen om beter te communiceren, effectiever samen te werken en conflicten op te lossen.

We bieden je praktische en interactieve oefeningen, om te leren hoe je je eigen gedrag en dat van anderen in een groep kunt begrijpen en beïnvloeden. Je ontdekt hoe je met jouw gedrag de groepscohesie kunt vergroten, hoe je kunt omgaan met verschillende persoonlijkheden en hoe je de leiderschapsrol kunt opnemen wanneer dat nodig is.

Het doel is dat je de inzichten en vaardigheden ontwikkelt die je nodig hebt om het beste uit de groepssamenwerking te halen, zodat er een effectieve groepsdynamiek ontstaat waarin mensen zich gewaardeerd voelen, resultaten worden behaald en jij goed uit de verf komt.

Of je nu al werkt in of met een team of van plan bent dat te gaan doen, als je door jouw bijdrage een veilig en sterk team wilt creëren, dan is deze training een goede keuze.

Wat komt aan bod?

De training start met het leggen van een fundament. Dat fundament bestaat uit twee delen: een algemene theoretische basis over groepen en teams en jouw persoonlijke ervaring met groepen en teams. De tweede dag staat jouw bijdrage centraal. Hoe beweeg jij je in het team en hoe ga je om met verschillende stijlen van leiden en volgen? Hoe reageer je bijvoorbeeld als je in aanraking komt met een autoritaire leider, hoe reageer je op schaapachtige volgers, spelletjes spelers of afhakers? En herken jij je misschien in de control freak, het werkpaard of de participant? Dag drie is ingericht voor het doorbreken van tegenwerkende patronen die helder zijn geworden en het optimaliseren van jouw processen.

Dag 1
Sprong in het diepe
Wat is een groep?
Wat is een team?
Kenmerken van een effectief team
Jij en het team

Dag 2
Winning team
Evaluatie groepsproces
Stijlen van leiden
Stijlen van volgen
Wetmatigheden in interactie
Jouw patronen

Dag 3
Hulp uit bekende hoek
Hulp van een rolvoorbeeld
Gerijpte hulp
Uitlijnen

Gerard de Wit

Gerard de Wit is al ruim 20 jaar met bezieling en plezier werkzaam als trainer en coach. Zijn werkplek was lange tijd de jeugdbescherming en reclassering. De laatste jaren traint hij zeer uiteenlopende doelgroepen, zowel binnen commerciële als niet commerciële instellingen. Zijn paradepaardjes zijn Motiverende gespreksvoering en Groepsdynamica. Hoofdvragen daarbij zijn: hoe vergroot je veranderingsbereidheid en hoe optimaliseer je een team?
Met betrekking tot Motiverende gespreksvoering maakt hij deel uit van het Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT). Dit internationale gezelschap komt regelmatig bij elkaar om nieuwe wetenschappelijke inzichten en ervaringen uit te wisselen. De groep is door de grondleggers van motiverende gespreksvoering in het leven geroepen om de werkende elementen van de gespreksstijl kritisch te blijven onderzoeken.

Erkend certificaat

Voor de training geldt een 100% aanwezigheidsnorm. Als je alle trainingsdagen volledig hebt gevolgd, ontvang je het erkende Psychodidact certificaat. Mocht je niet 100% aanwezig zijn, dan ontvang je een bewijs van deelname voor de gevolgde dagdelen.

Accreditaties

In onderstaand overzicht kun je per beroepsorganisatie zien hoeveel studiepunten worden toegekend bij afronding met een certificaat.

OrganisatiePunten
NFG8 registerpunten (erkend als na- en bijscholing PsBK)
óf 2 registerpunten per dagdeel bij bewijs van deelname
Registerplein22,5 - Cliëntondersteuners
22,5 - Ervaringsdeskundigen
22,5 - GGZ-Agogen
22,5 - Kinderwerkers / Jongerenwerkers
22,5 - Maatschappelijk werk
22,5 - Psychodiagnostisch Werkenden
22,5 - Sociaal Agogen
22,5 - Sociaal Werker
SNRO35 studiebelastingsuren (1,25 EC)

Trainingsdagen

GroepTrainingsdagen
Oktober 2024dinsdag 15 oktober
woensdag 06 november
maandag 02 december

Trainingsdagen zijn van 10:00 tot 16:30 uur.

Studielocatie

Psychodidact
Wilhelminastraat 79
5141 HJ Waalwijk

Lesgeld

GroepsdynamicaLesgeld
Totaal€ 750,-

Videocollege cadeau

Bij je inschrijving voor de training Groepsdynamica krijg je tijdelijk een psychologie videocollege ter waarde van € 59,- cadeau. Je kunt daarbij kiezen uit thema’s als autisme, narcisme, gedragsverandering, hechting, positieve psychologie en meer. Deze actie geldt voor losse inschrijvingen en is niet geldig in combinatie met andere acties of kortingen.