Omgaan met probleemgedrag

Waarschijnlijk ben je er in het werkveld ook wel eens tegenaan gelopen: gezinnen waar niet de ouders maar de kinderen de baas zijn. De kinderen bepalen wat er gebeurt, hoe het gebeurt en wanneer het gebeurt. Niet meer deelnemen aan gezinsactiviteiten, bepalen wat er op tv gekeken wordt, weigeren te eten wat de pot schaft, oneindig gamen, niet meer willen praten, niet naar school gaan, op straat rondhangen tot diep in de nacht, het zijn slechts voorbeelden van situaties waarin ouders machteloos toekijken wat hun kinderen doen. Pogingen om de teugels weer in handen te krijgen gaan gepaard met straffen, huisarresten, time-outs, etc. Strijd voert de boventoon, communicatie wordt vijandig, de sfeer komt op een dieptepunt. Ouders proberen uit alle macht het contact te herstellen maar komen uiteindelijk in de modus van toegeven of opgeven. Ook kinderen die zich sociaal isoleren of kinderen die gedomineerd worden door angsten of onzekerheden, plaatsen ouders voor het dilemma: moeten we ingrijpen of het op z’n beloop laten.

Een nieuwe, positieve benadering

Geweldloos verzet Nieuwe autoriteit is een nieuwe en positieve benadering om agressief en destructief gedrag van kinderen te stoppen. Door opvoeders een nieuwe vorm van autoriteit aan te leren, kunnen zij als identificatie- en hechtingsfiguur een positieve relatie aangaan met hun kind, met een nieuw gezond evenwicht als gevolg. De kern van deze benadering is een ferme houding van geweldloos verzet en het voorkomen van escalaties, gecombineerd met een actieve en positieve ‘ouderlijke’ aanwezigheid. Dit alles is gebaseerd op de ideeën van Israëlisch psycholoog Haim Omer, die zich liet inspireren door de denkbeelden over geweldloos verzet uit de politieke arena, van mensen zoals Gandhi en Martin Luther King.

Wat komt aan bod?

  • Verschillende vormen van escalatie
  • Het dilemma van de harde en de zachte lijn
  • Het belang van mediators, openbaarheid en een supportersnetwerk
  • Het motiveren van ouders om een andere aanpak te kiezen
  • Hoe ouders aanwezig kunnen zijn zonder tot (enige vorm van) geweld over te gaan
  • Hoe ouders zich kunnen verzetten tegen onacceptabel gedrag
  • Het belang van verbinding en herstel van de relaties
  • Het gebruik van geweldloos verzet bij zeer uiteenlopende probleemsituaties
  • Verschillende interventies zoals: de uitgestelde reactie, de aankondiging, de ‘sit-in’, het principe van ‘tailing’, het weigeren van diensten en het gebruik van relatiegebaren e.a.

Het is een effectief gebleken methode waarmee ouders, maar ook leraren of groepsbegeleiders en therapeuten, gewelddadige, (zelf)destructieve of anderszins ontspoorde jongeren (bijv. schoolweigering, drugsgebruik, passiviteit) weer op het goede spoor kunnen krijgen.

Leeruitkomst

Als deelnemer leer je de ideeën van Geweldloos verzet Nieuwe autoriteit te implementeren in je eigen werksituatie. Daarnaast raak je bedreven in het coachen van opvoeders, begeleiders en leerkrachten in het werken met deze methode. Na afloop ben je in staat om zelf vanuit Geweldloos verzet Nieuwe Autoriteit in contact te treden met jongeren met agressief en extreem gedrag en kun je ouders en opvoeders helpen om een op Geweldloos verzet gebaseerde stevige, duidelijke en overtuigende houding aan te nemen in contact met ontspoorde jongeren, in uitdagende opvoedsituaties.

Werkwijze

Literatuurbespreking, korte theoretische uiteenzettingen, bespreken van eigen praktijksituaties, rollenspelen en oefenen in attitude en taal van het Geweldloos verzet. Via enkele huiswerkopdrachten word je uitgenodigd om in de praktijksituatie te oefenen.

Frans Duintjer

Frans Duintjer is GZ-psycholoog, systeemtherapeut en supervisor. Hij was vele jaren als behandelaar werkzaam in de Jeugd GGZ, kinder- en jeugdpsychiatrie en consultatief bij instellingen voor Jeugdhulpverlening. Tegenwoordig werkt hij vanuit eigen praktijk, onder andere als docent/trainer en supervisor. Hij verzorgde in binnen- en buitenland een groot aantal cursussen, lezingen en workshops op het gebied van onder meer gezinstherapie, adolescenten(therapie), verslaving en Geweldloos Verzet. Hij is erkend opleider en leertherapeut van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG). Frans wordt bijgestaan door een co-trainer met wie hij afwisselend invulling zal geven aan de trainingsdagen.

Erkend certificaat

Voor de training geldt een 100% aanwezigheidsnorm. Als je alle trainingsdagen volledig hebt gevolgd, ontvang je het erkende Psychodidact certificaat. Mocht je niet 100% aanwezig zijn, dan ontvang je een bewijs van deelname voor de gevolgde dagdelen.

Accreditaties

In onderstaand overzicht kun je per beroepsorganisatie zien hoeveel studiepunten worden toegekend bij afronding met een certificaat.

OrganisatiePunten
NFG12 registerpunten (erkend als na- en bijscholing PsBK)
óf 2 registerpunten per dagdeel bij bewijs van deelname
SKJ28,8 - Jeugd- en gezinsprofessional (geaccrediteerd t/m 30 augustus 2025)
SNRO46 studiebelastingsuren (1,64 EC)

Trainingsdagen

GroepTrainingsdagen
Oktober 2023vrijdag 13 oktober
vrijdag 03 november
vrijdag 24 november

Trainingsdagen zijn van 10:00 tot 16:30 uur.

Studielocatie

Psychodidact
Wilhelminastraat 79
5141 HJ Waalwijk

Lesgeld

Geweldloos verzet Nieuwe autoriteitLesgeld
Totaal€ 750,-

Videocollege cadeau

Bij je inschrijving voor de training Geweldloos verzet Nieuwe autoriteit krijg je tijdelijk een psychologie videocollege ter waarde van € 59,- cadeau. Je kunt daarbij kiezen uit thema’s als autisme, narcisme, gedragsverandering, hechting, positieve psychologie en meer.