Omgaan met probleemgedrag

Waarschijnlijk ben je er in het werkveld ook wel eens tegenaan gelopen: gezinnen waar niet de ouders maar de kinderen de baas zijn. De kinderen bepalen wat er gebeurt, hoe het gebeurt en wanneer het gebeurt. Niet meer deelnemen aan gezinsactiviteiten, bepalen wat er op tv gekeken wordt, weigeren te eten wat de pot schaft, oneindig gamen, niet meer willen praten, niet naar school gaan, op straat rondhangen tot diep in de nacht, het zijn slechts voorbeelden van situaties waarin ouders machteloos toekijken wat hun kinderen doen. Pogingen om de teugels weer in handen te krijgen gaan gepaard met straffen, huisarresten, time-outs, etc. Strijd voert de boventoon, communicatie wordt vijandig, de sfeer komt op een dieptepunt. Ouders proberen uit alle macht het contact te herstellen maar komen uiteindelijk in de modus van toegeven of opgeven. Ook kinderen die zich sociaal isoleren of kinderen die gedomineerd worden door angsten of onzekerheden, plaatsen ouders voor het dilemma: moeten we ingrijpen of het op z’n beloop laten.

Een nieuwe, positieve benadering

Geweldloos verzet Nieuwe autoriteit is een nieuwe en positieve benadering om agressief en destructief gedrag van kinderen te stoppen. Door opvoeders een nieuwe vorm van autoriteit aan te leren, kunnen zij als identificatie- en hechtingsfiguur een positieve relatie aangaan met hun kind, met een nieuw gezond evenwicht als gevolg. De kern van deze benadering is een ferme houding van geweldloos verzet en het voorkomen van escalaties, gecombineerd met een actieve en positieve ‘ouderlijke’ aanwezigheid. Dit alles is gebaseerd op de ideeën van Israëlisch psycholoog Haim Omer, die zich liet inspireren door de denkbeelden over geweldloos verzet uit de politieke arena, van mensen zoals Gandhi en Martin Luther King.

Wat komt aan bod?

In ons werkveld staan we vaak voor complexe situaties, diepgewortelde patronen en uitdagende problemen. Met het oog op deze moeilijkheden dienen we volhardend te zijn, elkaar te blijven zien ondanks de obstakels en is het belangrijk om machteloosheid te vermijden. Maar hoe doe je dat?

Geweldloos Verzet Nieuwe Autoriteit is een concept dat bijdraagt aan het herstel van autoriteit, gelegitimeerd en gedragen door een netwerk. Dit gebeurt via zelfcontrole van de autoriteitsfiguur, die waar nodig verzet gebruikt in plaats van geweld en tegelijk actief investeert in de zorg voor de relatie.

Het doel van Geweldloos Verzet Nieuwe Autoriteit is om via een heldere en consistente basishouding en met de hulp van ondersteunende basispijlers:

  • Autoriteitsfiguren te helpen om zowel begripvol als duidelijk te zijn
  • Machteloosheid en isolement te doorbreken
  • Escalerende en destructieve patronen een halt toe te roepen
  • In te zetten op het belang van verbinding en herstel van relaties
  • Samenwerking en steun te bevorderen
  • Moeilijk (onacceptabel) gedrag te doen verminderen of te laten ophouden

Leeruitkomst

Als deelnemer leer je de ideeën van Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit te implementeren in je eigen werksituatie. Daarnaast ontwikkel je vaardigheden om ouders, opvoeders/begeleiders en leerkrachten te coachen in het werken vanuit deze visie. Na afloop ben je in staat om zelf vanuit Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit in contact te treden met jongeren met agressief en extreem gedrag. Ook kun je ouders en opvoeders ondersteunen om op dezelfde manier een stevige, duidelijke en overtuigende houding aan te nemen in contact met ontspoorde jongeren, in uitdagende opvoedsituaties.

Werkwijze

De training omvat korte theoretische uiteenzettingen, praktijkoefeningen,  het bespreken van (eigen) praktijksituaties, rollenspelen en oefenen in attitude en taal van Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit. Er wordt achteraf literatuur aangereikt ter ondersteuning.

Faith van Noten

Faith Van Noten is een bevlogen professional, afgestudeerd in de orthopedagogiek, met een veelzijdige achtergrond als docent, systeemtherapeut en supervisor. Op dit moment is ze actief als docente aan de KdG Hogeschool in Antwerpen, maar haar carrière begon in 2008 als leefgroepbegeleider in Maine (VS), waar ze werkte met kinderen met gedragsproblemen. Bij haar terugkeer in België ging zij aan de slag bij begeleidingscentrum Wingerdbloei in Deurne (BE), gericht op jongeren die onder toezicht staan van de Jeugdrechter. Ze vervulde daar de rol van contextbegeleider, gecertificeerd MDFT-therapeut en supervisor en kwam in aanraking met de krachtige visie van Geweldloos Verzet Nieuwe Autoriteit. Deze benadering heeft samenwerkingen met en begeleidingen van jongeren aanzienlijk verbeterd.

Erkend certificaat

Voor de training geldt een 100% aanwezigheidsnorm. Als je alle trainingsdagen volledig hebt gevolgd, ontvang je het erkende Psychodidact certificaat. Mocht je niet 100% aanwezig zijn, dan ontvang je een bewijs van deelname voor de gevolgde dagdelen.

Accreditaties

In onderstaand overzicht kun je per beroepsorganisatie zien hoeveel studiepunten worden toegekend bij afronding met een certificaat.

OrganisatiePunten
NFG12 registerpunten (erkend als na- en bijscholing PsBK)
óf 2 registerpunten per dagdeel bij bewijs van deelname
SKJ28,8 - Jeugd- en gezinsprofessional (geaccrediteerd t/m 30 augustus 2025)
SNRO46 studiebelastingsuren (1,64 EC)

Trainingsdagen

GroepData
Mei 2025Exacte data n.n.b.

Trainingsdagen zijn van 10:00 tot 16:30 uur.

Studielocatie

Psychodidact
Wilhelminastraat 79
5141 HJ Waalwijk

Lesgeld

Geweldloos verzet Nieuwe autoriteitLesgeld
Totaal€ 750,-

Videocollege cadeau

Bij je inschrijving voor de training Geweldloos verzet Nieuwe autoriteit krijg je tijdelijk een psychologie videocollege ter waarde van € 59,- cadeau. Je kunt daarbij kiezen uit thema’s als autisme, narcisme, gedragsverandering, hechting, positieve psychologie en meer. Deze actie geldt voor losse inschrijvingen en is niet geldig in combinatie met andere acties of kortingen.