Gedrag beïnvloeden

Mensen leven in meervoud, niet in enkelvoud! Waar je ook bent, je staat in direct of indirect contact met andere mensen. Op je werk, binnen je gezin, tijdens het doen van de dagelijkse boodschappen en zelfs wanneer je alleen een wandeling maakt, wordt jouw denken, voelen en doen beïnvloed door anderen. Tegelijkertijd beïnvloedt jij de gedachten, gevoelens en gedragingen van andere mensen, zelfs als je niet in hun fysieke aanwezigheid bent. Dit bijzondere proces van wederzijdse beïnvloeding bestudeer je tijdens de thuisstudie Sociale psychologie.

Voor wie?

Deze thuisstudie Sociale psychologie is speciaal geschreven voor mensen die vanuit hun beroep of persoonlijke interesse meer willen weten over menselijke interacties. Je kunt hierbij denken aan: ouders en opvoeders, onderwijzers en leraren, ordehandhavers, inrichtingswerkers, therapeuten, stressmanagers, counselors, coaches, personeelsfunctionarissen, loopbaanbegeleiders, maatschappelijk werkers, verplegers, fysiotherapeuten, alternatief genezers, artsen etc., kortom voor iedereen die geïnteresseerd is in de mens, de psyche en wederzijdse beïnvloeding.

Wat ga je leren?

Omdat we mensen niet kunnen isoleren uit het sociale leven zouden we kunnen zeggen dat sociale psychologie dé psychologie is die het leven verklaart. De relaties tussen mensen staan centraal. Duidelijk zal worden wie wie beïnvloedt en wat daarvan de effecten zijn. Je zult dan ook veel antwoorden krijgen op vragen over het sociale samenzijn:

 • Hoe zelf is een zelfbeeld?
 • Hoe neem je waar?
 • Aan wie of wat worden successen en mislukkingen toegeschreven?
 • Wat is de kracht van non-verbale communicatie?
 • Wat gebeurt er als een hechtingsproces niet goed is verlopen?
 • Uit welke onderdelen bestaat liefde?
 • Hoe werkt ons geheugen?
 • Leidt logisch denken altijd tot oplossingen?
 • Hoe kom je tot beslissingen?
 • Houding en gedrag, wat is de link?
 • Hoe leidt taal tot communicatie?
 • Wat is de kracht van motiverende communicatie?
 • Hoe ontstaat groepsdynamiek?
 • Wat is de charme van een multiculturele samenleving en wat zijn de gevaren?
 • Wat is het effect van verkeerde informatie?
 • Aanpassen aan de norm, is dat slim?

Het resultaat van het volgen van deze studie zal verder gaan dan inzicht in de oorzaak van je denken, voelen en doen in contact met anderen. Naast deze verklarende functie zal er ook een proces begeleidende functie belicht worden. Door middel van voorbeelden worden linken gelegd naar de praktijk: hoe kun je deze kennis gebruiken voor jezelf en de mensen waarmee je verbonden bent?

Wat komt aan bod?

Een greep uit de grote verzameling sociaal psychologische fenomenen die aan bod komen:

 • Sociale vergelijkingstheorie
 • Valse consensuseffect
 • Zelfverificatie
 • Sociale perceptie
 • Stereotype
 • Attributietheorie
 • Affiliatie
 • Affectieve aantrekkingskracht
 • Heuristiek
 • Attitude
 • Cognitieve dissonantie
 • Neuro-linguïstische wisselwerking
 • Ostracisme
 • Sociale facilitatie en Social loafing
 • Primaire en secundaire socialisatie
 • Sociale categorisatie
 • Deviant gedrag
 • Conformeren

Inclusief videocollege

Bij deze thuisstudie is een videocollege inbegrepen. Tijdens het college, dat bestaat uit 10 videolessen, wordt dieper ingegaan op de belangrijkste thema’s uit de lesstof van de sociale psychologie. Het college is op ieder gewenst moment te volgen. Eén druk op de knop en de les gaat beginnen. Oefeningen, extra beeldmateriaal en controlevragen maken dat op een speelse manier wordt gewerkt met de lesstof.

Huiswerkopgaven

Toets jouw kennis van de stof door het maken van de huiswerkopgaven aan het einde van elke les. Stuur jouw antwoorden, voorzien van eventuele vragen, naar je begeleider. Deze kijkt jouw opgaven na en voorziet je van uitleg bij eventueel onjuist beantwoorde vragen.

Tentamen

De thuisstudie kun je afronden met een online meerkeuzetentamen om in aanmerking te komen voor het certificaat. Er worden voor dit tentamen géén extra kosten in rekening gebracht.

Erkend certificaat

Als de huiswerkopgaven en het tentamen met voldoende resultaat zijn afgerond, ontvang je het erkende Psychodidact certificaat.

Accreditaties

In onderstaand overzicht kun je per beroepsorganisatie zien hoeveel studiepunten worden toegekend bij afronding van de thuisstudie.

OrganisatiePunten
NFG16 registerpunten (erkend als na- en bijscholing PsBK)
Registerplein155 - Cliëntondersteuners
155 - Sociaal juridisch dienstverleners
155 - Aandachtsfunctionarissen
155 - GGZ Agogen
155 - GHO
155 - Maatschappelijk werk
155 - Sociaal werker
155 - Mantelzorgmakelaars
155 - Psychodiagnostisch werkenden
SNRO120 studiebelastingsuren (4,29 EC)

Studeer in eigen tempo

Voor het volgen van de thuisstudie Sociale psychologie staat een gemiddelde studieduur van 6 maanden. Daarbij kun je rekenen op een gemiddelde studietijd van 4 uur per week. Studeer je in een hoger tempo, dan verkort dit vanzelfsprekend de studieduur. Doe je liever iets rustiger aan, dan kun je ervoor kiezen de studieduur te verlengen tot maximaal drie jaar. Je kunt elke dag van het jaar starten met deze thuisstudie.

Lesgeld

Sociale psychologieLesgeld
Totaal€ 495,-

De prijs is inclusief huiswerkbegeleiding, videocollege en tentamen.