Hoogbegaafdheid signaleren en begeleiden

Hoogbegaafden behoren tot de meest intelligente groep binnen onze samenleving. Helaas komen hun uitzonderlijke capaciteiten vaak niet volledig tot hun recht. Sterker nog: hoogbegaafden presteren vaak onder hun kunnen en lopen tegen problemen aan, waardoor hoogbegaafdheid niet als zodanig wordt herkend en zelfs wordt verward met andere problematiek zoals autisme, ADHD of een andere gedrags- of ontwikkelingsstoornis. Onderpresteren ontstaat vaak al in de eerste jaren op het basisonderwijs en is vaak een voorbode van bijkomende problematiek. Een vroege herkenning en erkenning van hoogbegaafdheid is dus van groot belang. Meer kennis en kunde is gevraagd om het signaleren en begeleiden van deze groep kinderen te verbeteren om ze te kunnen leren hoe zij hun volle potentieel kunnen benutten.

Voor wie?

Deze thuisstudie is speciaal geschreven voor mensen die vanuit hun beroep of persoonlijke interesse meer willen weten over hoogbegaafdheid. Je kunt hierbij denken aan: ouders en opvoeders, onderwijzers en leraren, psychologen en pedagogen, gezinsondersteuners, therapeuten, stressmanagers, counselors, coaches, loopbaanbegeleiders, maatschappelijk werkers, etc. Kortom voor iedereen die geïnteresseerd is in en beter wil leren omgaan met hoogbegaafdheid. Hierbij ligt de nadruk op de ontwikkeling van hoogbegaafdheid vanaf de kindertijd.

Wat ga je leren?

Door de module heen vergelijken we de ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen met de normale ontwikkeling van leeftijdsgenoten. We leggen de verschillen bloot, zodat duidelijk wordt welke kenmerken typerend zijn voor hoogbegaafdheid. Je leert aan welke gedragingen je hoogbegaafdheid kunt herkennen en welke middelen je kunt inzetten om de verschillende kenmerken te meten. Helder zal worden waardoor hoogbegaafdheid vaak onopgemerkt blijft, welke problemen daardoor kunnen ontstaan en wat je kunt doen om deze problemen te voorkomen of te tackelen. Hierbij wordt uitgebreid ingegaan op onderwijs en opvoeding. Daarnaast gaat specifiek aandacht uit naar psychiatrische problematiek, zoals autismespectrumstoornis en ADHD, en naar gerelateerde onderwerpen zoals creativiteit, sociaal-emotionele ontwikkeling en hooggevoeligheid.

De thuisstudie geeft je antwoord op vragen als:

 • Wanneer is een kind hoogbegaafd?
 • Hoe is hoogbegaafdheid te herkennen?
 • Welke rol is weggelegd voor het IQ?
 • Hoe verschillen hoogbegaafde kinderen van leeftijdsgenoten?
 • Welke typen hoogbegaafdheid zijn er te onderscheiden?
 • Hoe kun je hoogbegaafdheid meten?
 • Wat is het belang van een vroege diagnose?
 • Wanneer is er sprake van een misdiagnose?
 • Hoe is hoogbegaafdheid te onderscheiden van ASS en ADHD?
 • Waardoor presteren hoogbegaafde kinderen vaak ondermaats?
 • Hoe kun je hoogbegaafde kinderen meer uitdagen?
 • Wat is het verband tussen hoogbegaafdheid en creativiteit?
 • In welke mate ervaren hoogbegaafde kinderen sociale problemen?
 • Welke factoren bemoeilijken de aansluiting met leeftijdsgenoten?
 • In welke mate komt hooggevoeligheid voor onder hoogbegaafde kinderen?
 • Hoe is het gesteld met de executieve functies?
 • Hoe kan worden ingespeeld op aandachtsproblemen?
 • Hoe is het onderwijs voor hoogbegaafden geregeld?
 • Wat is belangrijk bij het lesgeven aan hoogbegaafde kinderen?
 • Hoe ga je om met de uitdagingen in het ouderschap?
 • Welke (basis)behoeften hebben hoogbegaafde kinderen?
 • Hoe zorg je ervoor dat een hoogbegaafd kind komt tot zelfontplooiing?
 • Wat maakt dat het hoogbegaafde kind gelukkig opgroeit?
 • Met welke uitdagingen kunnen hoogbegaafden op volwassen leeftijd te maken krijgen?
 • Welke professionele hulp kan geboden worden wanneer hoogbegaafden vastlopen?

Het volgen van deze thuisstudie levert je veel meer dan enkel theoretisch inzicht. De module is doorspekt met praktijkvoorbeelden, casusbeschrijvingen en nuttige tips voor professionele ondersteuning van kinderen met hoogbegaafdheid. Daarnaast zijn in de module verschillende citaten te lezen van ervaringsdeskundigen, namelijk een hoogbegaafd kind, een moeder van hoogbegaafde kinderen, een leerkracht en een gedragsdeskundige. Bovendien wordt veelvuldig verwezen naar bijpassende oefeningen, testjes, video’s en hulpmiddelen. De uitgebreide uitleg van de verschillende fenomenen wordt ondersteund met illustraties die speciaal voor deze thuisstudie zijn ontworpen door Jel Goossens.

Inclusief videocollege

Bij deze thuisstudie is een videocollege naar keuze inbegrepen. Je kunt daarbij kiezen uit thema’s als autisme, gedragsproblemen bij jongeren, hechting, oplossingsgericht werken en meer. Het college is op ieder gewenst moment te volgen. Eén druk op de knop en de les gaat beginnen. Oefeningen, extra beeldmateriaal en quizvragen maken dat op een speelse manier wordt gewerkt met de lesstof.

Huiswerkopgaven

Toets jouw kennis van de stof door het maken van de huiswerkopgaven aan het einde van elke les. Stuur jouw antwoorden, voorzien van eventuele vragen, naar je begeleider. Deze kijkt jouw opgaven na en voorziet je van uitleg bij eventueel onjuist beantwoorde vragen.

Tentamen

De thuisstudie kun je afronden met een online meerkeuzetentamen om in aanmerking te komen voor het certificaat. Er worden voor dit tentamen géén extra kosten in rekening gebracht.

Erkend certificaat

Als de huiswerkopgaven en het tentamen met voldoende resultaat zijn afgerond, ontvang je het erkende Psychodidact certificaat.

Accreditaties

In onderstaand overzicht kun je per beroepsorganisatie zien hoeveel studiepunten worden toegekend bij afronding van de thuisstudie.

OrganisatiePunten
NFG16 registerpunten (erkend als na- en bijscholing PsBK)
Registerplein120 - Cliëntondersteuners
120 - Sociaal juridisch dienstverleners
120 - Aandachtsfunctionarissen
120 - GGZ-Agogen
120 - GHO
120 - Maatschappelijk werk
120 - Sociaal Agogen
120 - Sociaal Werker
120 - Mantelzorgmakelaars
120 - Psychodiagnostisch werkenden
SNRO120 studiebelastingsuren (4,29 EC)

Studeer in eigen tempo

Voor het volgen van de thuisstudie Psychologie van hoogbegaafdheid staat een gemiddelde studieduur van 6 maanden. Daarbij kun je rekenen op een gemiddelde studietijd van 4 uur per week. Studeer je in een hoger tempo, dan verkort dit vanzelfsprekend de studieduur. Doe je liever iets rustiger aan, dan kun je ervoor kiezen de studieduur te verlengen tot maximaal drie jaar. Je kunt elke dag van het jaar starten met deze thuisstudie.

Lesgeld

Psychologie van hoogbegaafdheidLesgeld
Totaal€ 495,-

De prijs is inclusief huiswerkbegeleiding, videocollege en tentamen.