Autisme begrijpen en ondersteunen

Autisme is een psychische aandoening die behoort tot de categorie neurobiologische ontwikkelingsstoornissen. Kenmerkend voor autisme is dat mensen beperkingen ervaren in de manier waarop ze communiceren, sociale interacties aangaan, informatie verwerken en omgaan met veranderingen in de omgeving. Omdat autisme diverse verschijningsvormen kent en problemen kunnen variëren van mild tot ernstig, is de officiële benaming: Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Niet alleen verschillen de kwetsbaarheden van persoon tot persoon, ook kent ieder individu met autisme unieke vaardigheden en talenten. In deze thuisstudie bespreken we de diversiteit en complexiteit van het autismespectrum, zodat je mensen met autisme beter kunt begrijpen en ondersteunen bij de uitdagingen van het leven.

Voor wie?

Deze thuisstudie is speciaal geschreven voor mensen die vanuit hun beroep of persoonlijke interesse meer willen weten over autisme. Je kunt hierbij denken aan: ouders en opvoeders, onderwijzers en leraren, psychologen en pedagogen, gezinsondersteuners, therapeuten, stressmanagers, counselors, coaches, loopbaanbegeleiders, maatschappelijk werkers, etc. Kortom voor iedereen die geïnteresseerd is in en beter wil leren omgaan met mensen met autisme.

Wat ga je leren?

In deze thuisstudie bespreken we allereerst hoe je autisme kunt herkennen. Daarbij hebben we aandacht voor de cognitieve, sociaal-emotionele en talige ontwikkeling, zodat duidelijk wordt hoe de stoornis zich presenteert in verschillende fasen van het leven. Verder verdiepen we ons in het diagnostisch proces, wat het voor iemand betekent om het label ‘autist’ te krijgen en welke behandelingen er mogelijk zijn. In het vervolg staan we uitgebreid stil bij de omgang met autisme. Duidelijk zal worden voor welke uitdagingen iemand komt te staan in verschillende domeinen van het leven, zoals in het gezin, op het werk en op school. Én wat je als omgeving kunt doen om hierbij te ondersteunen en positieve veranderingen teweeg te brengen.

Inclusief videocollege

Bij deze thuisstudie is een videocollege inbegrepen. Tijdens het college, dat bestaat uit 10 videolessen, gaat psychiater dr. Bram Sizoo dieper in op het herkennen van en omgaan met autisme. Het college is op ieder gewenst moment te volgen. Eén druk op de knop en de les gaat beginnen. Oefeningen, extra beeldmateriaal en quizvragen maken dat op een speelse manier wordt gewerkt met de lesstof.

Huiswerkopgaven

Toets jouw kennis van de stof door het maken van de huiswerkopgaven aan het einde van elke les. Stuur jouw antwoorden, voorzien van eventuele vragen, naar je begeleider. Deze kijkt jouw opgaven na en voorziet je van uitleg bij eventueel onjuist beantwoorde vragen.

Tentamen

De thuisstudie kun je afronden met een online meerkeuzetentamen om in aanmerking te komen voor het certificaat. Er worden voor dit tentamen géén extra kosten in rekening gebracht.

Erkend certificaat

Als de huiswerkopgaven en het tentamen met voldoende resultaat zijn afgerond, ontvang je het erkende Psychodidact certificaat.

Accreditaties

In onderstaand overzicht kun je per beroepsorganisatie zien hoeveel studiepunten worden toegekend bij afronding van de thuisstudie.

OrganisatiePunten
NFG16 registerpunten (erkend als na- en bijscholing PsBK)
SNRO120 studiebelastingsuren (4,29 EC)

Studeer in eigen tempo

Voor het volgen van de thuisstudie Psychologie van autisme staat een gemiddelde studieduur van 6 maanden. Daarbij kun je rekenen op een gemiddelde studietijd van 4 uur per week. Studeer je in een hoger tempo, dan verkort dit vanzelfsprekend de studieduur. Doe je liever Psychologie van autismeiets rustiger aan, dan kun je ervoor kiezen de studieduur te verlengen tot maximaal drie jaar. Je kunt elke dag van het jaar starten met deze thuisstudie.

Lesgeld

Psychologie van autismeLesgeld
Totaal€ 495,-

De prijs is inclusief huiswerkbegeleiding, videocollege en tentamen.