Begeleiden van psychisch gezonde cliënten

Wil je werken met cliënten die in de basis psychisch gezond zijn, dan is het belangrijk om daarbij een passende methode te hanteren. Mensen die door een scheiding, verlies van een naaste, ziekte, ontslag, huiselijk geweld of andere ingrijpende gebeurtenis tijdelijk uit het veld zijn geslagen, hebben een andere begeleiding nodig dan geesteszieke mensen. Het vraagt van de hulpverlener een niet-wetende basishouding die ervoor zorgt dat de cliënt in staat wordt gesteld om ondergesneeuwde krachten aan te boren, waardoor veerkracht kan herstellen en zelfredzaamheid (weer) toeneemt. Die niet-wetende houding vraagt om ruimte bij de hulpverlener en vertrouwen in het potentieel van de cliënt. Het vraagt ook om het besef dat de cliënt in staat is zelf oplossingen te bedenken, dat tips en adviezen daarbij niet helpend zijn, dat de cliënt de expert is en de hulpverlener slechts faciliterend. De thuisstudie Professioneel hulpverlenen beschrijft een methode die werkt vanuit deze niet-wetende basishouding. 

Zelfstandig studeren

Deze thuisstudie is bijzonder in haar soort, het is een zelfstudie die compleet gevolgd kan worden zonder tussenkomst van een docent. Geheel zelfstandig bestudeer je het boek Professioneel hulpverlenen – de gespreksmethodiek en volg je online het bijbehorende videocollege. 

Je krijgt toegang tot de Psychodidact leeromgeving waar je werkkaarten vindt met stellingen en meerkeuzevragen om je kennis te toetsen, oefeningen om de methode in de spieren te krijgen, uitnodigingen tot reflectie en extra tips en weetjes als handvat. Om te ontdekken hoe de methode in de praktijk wordt toegepast, krijg je via uitgebreide demo’s een kijkje in de spreekkamer van de auteur van het boek. 

Omdat op een professionele manier hulpverlenen meer inhoudt dan een methode wordt er in vier videocollege ook stilgestaan bij de basisattitude van een psychosociale hulpverlener, de zin van empathie en analyse en zelfreflectie. 

Voor wie?

De thuisstudie Professioneel hulpverlenen is bedoeld voor mensen die een methode willen leren om anderen te begeleiden tot zelfredzaamheid. De methode is bijvoorbeeld geschikt voor therapeuten in opleiding, mensen in het onderwijs, pedagogen, jeugdzorgwerkers, paramedici, verpleegkundigen, praktijkondersteuners, coaches, loopbaanbegeleiders, HR adviseurs en andere psychosociale professionals, maar kan natuurlijk ook worden ingezet in de privésfeer.

Wat ga je leren?

Je ontdekt welke basisattitude ten grondslag ligt aan professioneel hulpverlenen en leert hoe een hulpverleningsproces van A tot Z wordt opgebouwd

De studie geeft antwoord op vragen als:

 • Wat zijn de basiselementen van hulpverlening?
 • Wat is de beschrijving van een professionele hulpverlener? 
 • Wat is de functie van zelfreflectie voor een hulpverlener?
 • Hoe ziet de niet-wetende houding eruit?
 • Waarom wel bemoeien met het proces en niet met de inhoud?
 • Hoe werkt volgen en leiden?
 • Waarom is empathie én analyse belangrijk?
 • Wat is de leidraad van het gesprek?
 • Hoe volgen gespreksfasen elkaar op?
 • Wat is het verschil tussen probleemstelling, hulpvraag en probleem achter de hulpvraag?
 • Wat is effectief luisteren?
 • Welke technieken helpen bij het in kaart brengen van het verhaal?
 • Welke technieken zorgen voor een diepergaande vorm van reflectie
 • Welke technieken brengen blinde vlekken in kaart?
 • Wanneer gaat de focus op het probleem over in de focus op de oplossing?
 • Wat is het verschil tussen richting oplossing en oplossingsgericht?
 • Hoe verhouden doelen, strategieën en acties zich tot elkaar?
 • Hoe ziet een rastertijdsplanning eruit? 

Na het volgen van deze studie weet je hoe je het contact met een cliënt veilig kunt opbouwen, hoe je een gesprek kunt leiden zonder je te bemoeien met de inhoud, heb je kennis gemaakt met technieken die je daarbij helpen en heb je een leidraad in de hand om een cliënt professioneel te begeleiden naar zelfredzaamheid.

Deze thuisstudie maakt deel uit van de SNRO post-hbo opleiding Psychosociaal therapeut.

Inclusief videocolleges

Bij deze thuisstudie zijn vijf videocolleges inbegrepen. Het college Professioneel hulpverlenen volgt het boek. In 10 videolessen wordt met extra voorbeelden de methode stapsgewijs uitgelegd. Het college attitude laat zien hoe een attitude tot stand komt en wat een professionele attitude inhoudt. Het college empathie en analyse maakt het belang van beide duidelijk, legt de verschillen bloot en laat zien hoe empathie en hoe analyse tot stand komt. Twee colleges staan in het teken van zelfreflectie. Aan bod komen overdracht en tegenoverdracht en de dramadriehoek in de spreekkamer.

Tentamen

De thuisstudie kun je afronden met een online meerkeuzetentamen om in aanmerking te komen voor het certificaat. Er worden voor dit tentamen géén extra kosten in rekening gebracht.

Erkend certificaat

Als het tentamen met voldoende resultaat is afgerond, ontvang je het erkende Psychodidact certificaat.

Accreditaties

In onderstaand overzicht kun je per beroepsorganisatie zien hoeveel studiepunten worden toegekend bij afronding van de thuisstudie.

OrganisatiePunten
NFG16 registerpunten (erkend als na- en bijscholing PsBK)
SNRO88 studiebelastingsuren (3,14 EC)

Studeer in eigen tempo

Voor het volgen van de thuisstudie Professioneel hulpverlenen staat een gemiddelde studieduur van 3 maanden. Daarbij kun je rekenen op een gemiddelde studietijd van 4 uur per week. Studeer je in een hoger tempo, dan verkort dit vanzelfsprekend de studieduur. Doe je liever iets rustiger aan, dan kun je ervoor kiezen de studieduur te verlengen tot maximaal drie jaar. Je kunt elke dag van het jaar starten met deze thuisstudie.

Lesgeld

Professioneel hulpverlenenLesgeld
Totaal€ 395,-

De prijs is inclusief videocolleges en tentamen.