Verminder weerstand, vergroot motivatie

Waarschijnlijk herken je het wel: cliënten die moeilijk in beweging komen. Ze lijken gevangen te zitten in het proces van wel én niet willen veranderen. Voor hun geestelijke en/of lichamelijke gezondheid en hun privé en/of zakelijke relaties zou het goed zijn om hun gedrag te veranderen, toch gebeurt het niet. De voordelen van het nieuwe gedrag lijken niet op te wegen tegen de nadelen die hen tegenhouden om de stap écht te zetten.

Motiverende gespreksvoering, ook wel motivational interviewing genoemd, kan u helpen bij het werken met dit soort cliënten. Motivatie gaat over de combinatie tussen:

 • Willen: bereid zijn om te veranderen
 • Kunnen: het vermogen om te veranderen
 • Klaar zijn: gereed zijn, dit is het juiste tijdstip om te veranderen

Motivatie van mensen voorspelt hoe groot de kans is dat iemand een bepaalde activiteit zal beginnen en afmaken. Als iemand gemotiveerd is, vergroot dat de kans op daadwerkelijke actie.

Wat komt aan bod?

 • Wat is Motiverende gespreksvoering
 • Vier processen tijdens een gesprek
 • Verschillende gesprekstechnieken, waaronder effectief reflecteren
 • Het ontlokken en versterken van verandertaal
 • Hoe werkt ambivalentie
 • Wat kunt u doen met weerstand

Het is een training met veel afwisseling waarbij filmpjes, theorie en oefeningen elkaar in een prettig tempo opvolgen. De training is opgebouwd uit twee aaneengesloten dagen en na een aantal weken een derde dag. Op deze manier kun je in twee dagen motiverende gespreksvoering goed leren kennen en heb je de tools in handen om de gespreksstijl direct toe te kunnen passen in je gesprekken. Op de derde dag gaan we een verdiepingsslag maken, met datgene wat je inmiddels in praktijk hebt gebracht. Met elkaar reflecteren we op wat goed ging en kijken we naar wat beter kan en hoe, uiteraard aangevuld met extra oefeningen en theorie die de reeds opgedane ervaring versterken en borgen.

Leeruitkomst

Na het volgen van deze training:

 • Zijn je gesprekstechnieken aangevuld
 • Weet je wat Motiverende gespreksvoering is, hoe het werkt en hoe je het kunt toepassen
 • Weet je hoe motivatie werkt
 • Weet je hoe weerstand ontstaat en hoe je er effectief mee omgaat
 • Kun je de ambivalentie van cliënten verhelderen en helpen oplossen
 • Kun je verandertaal ontlokken en versterken
 • Kun je cliënten helpen hun eigen motivatie te vinden

Gerard de Wit

Gerard de Wit is al ruim 20 jaar met bezieling en plezier werkzaam als trainer en coach. Zijn werkplek was lange tijd de jeugdbescherming en reclassering. De laatste jaren traint hij zeer uiteenlopende doelgroepen, zowel binnen commerciële als niet commerciële instellingen. Zijn paradepaardjes zijn Motiverende gespreksvoering en Groepsdynamica. Hoofdvragen daarbij zijn: hoe vergroot je veranderingsbereidheid en hoe optimaliseer je een team?
Met betrekking tot Motiverende gespreksvoering maakt hij deel uit van het Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT). Dit internationale gezelschap komt regelmatig bij elkaar om nieuwe wetenschappelijke inzichten en ervaringen uit te wisselen. De groep is door de grondleggers van motiverende gespreksvoering in het leven geroepen om de werkende elementen van de gespreksstijl kritisch te blijven onderzoeken.

Erkend certificaat

Voor de training geldt een 100% aanwezigheidsnorm. Als je alle trainingsdagen volledig hebt gevolgd, ontvang je het erkende Psychodidact certificaat. Mocht je niet 100% aanwezig zijn, dan ontvang je een bewijs van deelname voor de gevolgde dagdelen.

Accreditaties

Voor de meeste beroepsorganisaties is het certificaat een vereiste om studiepunten toegekend te krijgen. In onderstaand overzicht kun je per beroepsorganisatie zien hoeveel studiepunten worden toegekend bij afronding met een certificaat.

OrganisatiePunten
NFG12 registerpunten (erkend als na- en bijscholing PsBK)
óf 2 registerpunten per dagdeel bij bewijs van deelname
Registerplein36 - Cliëntondersteuners
36 - Sociaal Juridisch dienstverleners
36 - Aandachtsfunctionarissen
36 - GGZ-Agogen
36 - GHO
36 - Maatschappelijk werk
36 - Mantelzorgmakelaars
36 - Psychodiagnostisch werkenden
36 - Sociaal agogen
36 - Sociaal werker
SKJ26,8 - Jeugd- en gezinsprofessional (geaccrediteerd t/m oktober 2026)
SNRO30 studiebelastingsuren (1,07 EC)
V&VN18 - Scholing algemeen