Optimaliseer interactie, versterk het team

Groepsdynamica is het begrijpen van de interacties en processen binnen een groep. Het gaat over hoe individuen binnen een groep elkaar beïnvloeden en hoe de groep als geheel functioneert.

Maar groepsdynamica gaat niet alleen over het begrijpen van de processen binnen een groep, het gaat ook over het actief deelnemen aan deze processen en het bijdragen aan het succes van de groep. Het gaat over het ontwikkelen van sterke relaties, het opbouwen van vertrouwen en het creëren van een omgeving waarin iedereen zich veilig en gehoord voelt.

Door deze training krijg je nog meer inzicht in je persoonlijke kwaliteiten en ontwikkelpunten en leer je hoe je kennis uit de psychologie kunt toepassen om beter te communiceren, effectiever samen te werken en conflicten op te lossen.

We bieden je praktische en interactieve oefeningen aan om te leren hoe je je eigen gedrag en dat van anderen in een groep kunt begrijpen en beïnvloeden. Je ontdekt hoe je de groepscohesie kunt vergroten, hoe je kunt omgaan met verschillende persoonlijkheden en hoe je de leiderschapsrol kunt opnemen wanneer dat nodig is.

Het doel is om je de inzichten en tools te bieden die je nodig hebt om het beste uit de groepssamenwerking te halen, zodat er een effectieve groepsdynamiek ontstaat, waarin doelen worden behaald en mensen zich gewaardeerd voelen.

Of je nu al werkt in of met een team of dat van plan bent te gaan doen, als je door jouw bijdrage een veilig en sterk team wilt creëren, dan is deze training je op het lijf geschreven.

Dag 1

Fundament:
Sprong in het diepe
Wat is een groep?
Wat is een team?
Kenmerken van een effectief team
Jij en het team

Dag 2

Inzicht:
Winning team
Evaluatie groepsproces
Stijlen van leiden
Stijlen van volgen
Wetmatigheden in interactie
Jouw patronen

Dag 3

Optimaliseren:
Hulp uit bekende hoek
Hulp van een rolvoorbeeld
Gerijpte hulp
Uitlijnen

Gerard de Wit

Gerard de Wit is al ruim 20 jaar met bezieling en plezier werkzaam als trainer en coach. Zijn werkplek was lange tijd de jeugdbescherming en reclassering. De laatste jaren traint hij zeer uiteenlopende doelgroepen, zowel binnen commerciële als niet commerciële instellingen. Zijn paradepaardjes zijn Motiverende gespreksvoering en Groepsdynamica. Hoofdvragen daarbij zijn: hoe vergroot je veranderingsbereidheid en hoe optimaliseer je een team?
Met betrekking tot Motiverende gespreksvoering maakt hij deel uit van het Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT). Dit internationale gezelschap komt regelmatig bij elkaar om nieuwe wetenschappelijke inzichten en ervaringen uit te wisselen. De groep is door de grondleggers van motiverende gespreksvoering in het leven geroepen om de werkende elementen van de gespreksstijl kritisch te blijven onderzoeken.

Erkend certificaat

Voor de training geldt een 100% aanwezigheidsnorm. Als je alle trainingsdagen volledig hebt gevolgd, ontvang je het erkende Psychodidact certificaat. Mocht je niet 100% aanwezig zijn, dan ontvang je een bewijs van deelname voor de gevolgde dagdelen.

Accreditaties

Voor de meeste beroepsorganisaties is het certificaat een vereiste om studiepunten toegekend te krijgen. In onderstaand overzicht kun je per beroepsorganisatie zien hoeveel studiepunten worden toegekend bij afronding met een certificaat.

OrganisatiePunten
LV POH-GGZ12 registerpunten (erkend als na- en bijscholing PsBK)
óf 2 registerpunten per dagdeel bij bewijs van deelname