Inspelen op interacties tussen cliënten

Deze training is ontwikkeld voor professionals die groepen begeleiden en nog beter willen inspelen op de dynamieken die in de groep spelen. Denk bijvoorbeeld aan zorgprofessionals die patiëntengroepen educatie geven over leefstijl, hulpverleners die kennis en vaardigheden overdragen aan lotgenotengroepen, jeugdzorgwerkers die oudergroepen trainen in de omgang met hun kinderen, of begeleiders die een stoppen-met-roken programma aanbieden. De aandacht gaat tijdens deze trainingsdagen niet uit naar de inhoud van de te geven begeleiding, maar naar de interacties die tussen de groepsleden en de begeleider(s) én tussen de groepsleden onderling kunnen ontstaan.

Bij de incompany training gaan we als volgt te werk: het team van begeleiders werkt voorafgaand aan de eerste bijeenkomst ieder een persoonlijk leerdoel uit. Waar loop jij als individu tegenaan tijdens de begeleiding? Welke interacties vind je lastig? Welke dynamieken gaan met je aan de haal? 

Aan de hand van onderliggende theorie en oefening in de praktijk, ontstaan tijdens de training inzichten in waar de schoen wringt, worden alternatieven ontwikkeld én uitgevoerd.

Wat komt aan bod?

Successen en faalervaringen
Comfortzone, stretchzone en stresszone
Groepsprocessen:
– Parallelfase
– Opnemingsfase
– Wederkerigheid
– Afscheid
Autoriteit opbouwen
Aanval pareren
Samenwerking van groepsleden verstevigen
Initiatief groepsleden aanwakkeren
Vertrouwen en stimulans geven voor de toekomst

Gerard de Wit

Gerard de Wit is al ruim 20 jaar met bezieling en plezier werkzaam als trainer en coach. Zijn werkplek was lange tijd de jeugdbescherming en reclassering. De laatste jaren traint hij zeer uiteenlopende doelgroepen, zowel binnen commerciële als niet commerciële instellingen. Zijn paradepaardjes zijn Motiverende gespreksvoering en Oplossingsgericht werken. Hoofdvragen daarbij zijn: hoe vergroot je veranderingsbereidheid en wat werkt voor je cliënt? Als geen ander weet hij hoe de hazen lopen in groepen, met welke dynamiek dat gepaard gaat en hoe daarin te optimaliseren.  
Met betrekking tot Motiverende gespreksvoering maakt hij deel uit van het Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT). Dit internationale gezelschap komt regelmatig bij elkaar om nieuwe wetenschappelijke inzichten en ervaringen uit te wisselen. De groep is door de grondleggers van motiverende gespreksvoering in het leven geroepen om de werkende elementen van de gespreksstijl kritisch te blijven onderzoeken.

Erkend certificaat

Voor de training geldt een 100% aanwezigheidsnorm. Als je alle trainingsdagen volledig hebt gevolgd, ontvang je het erkende Psychodidact certificaat. Mocht je niet 100% aanwezig zijn, dan ontvang je een bewijs van deelname voor de gevolgde dagdelen.

Accreditaties

Voor de meeste beroepsorganisaties is het certificaat een vereiste om studiepunten toegekend te krijgen. In onderstaand overzicht kun je per beroepsorganisatie zien hoeveel studiepunten worden toegekend bij afronding met een certificaat.

OrganisatiePunten
NFG8 registerpunten (erkend als na- en bijscholing PsBK)
LV POH-GGZ12 PE-punten