De manier van denken

Het gaat niet altijd om wát je denkt, maar in veel gevallen om hóe je denkt. Je manier van denken heeft namelijk net zoals de inhoud van je gedachten een enorm grote impact op wat je voelt en doet, en dát wordt nogal eens over het hoofd gezien. 

Denkstijlen geven dan ook een antwoord op hoe het toch mogelijk is dat mensen die hetzelfde willen bereiken (hetzelfde doel hebben) en ook nog hetzelfde belangrijk vinden (dezelfde waarden en normen hanteren) conflicten kunnen krijgen. We worden namelijk aangestuurd door onze verschillende denkstijlen. Zo houdt de één zich bijvoorbeeld vooral bezig met de actie, terwijl een ander vooral nadenkt óver de actie. De één is gericht op het grote overzicht terwijl de ander zich vooral bezighoudt met details. De één ziet vooral wat er klopt, terwijl bij anderen vooral opvalt wat er niet klopt. Sommige mensen houden zich bezig met de essentie van informatie, terwijl anderen zich vooral richten op het mogelijke gebruik. Vraagt iemand goedkeuring aan een ander of gaat ie vooral uit van zijn eigen mening?

De verschillende denkstijlen kunnen elkaar versterken of juist afzwakken. Dus zegt één denkstijl nog niet zoveel, maar de combinatie van verschillende denkstijlen, de denkstijlenmix, legt een patroon bloot van iemands manier van denken en het voelen en doen dat daaruit voortkomt, binnen een bepaalde context.

Wat komt aan bod?

  • Veertien verschillende sets van denkstijlen
  • De verbale en non-verbale uiting van iedere denkstijl (in het totaal 34)
  • Onverwachte combinaties
  • Activeringsvragen

Leerdoel

Het hoofddoel is, om de impact van iedere denkstijl te begrijpen en om aan de hand van taal de denkstijlen van een cliënt, die verantwoordelijk zijn voor interactie met anderen, te leren herkennen en ervan.

Leeruitkomst

Na het volgen van deze training:

  • Weet je wat elk van de 34 denkstijlen inhoudt en wat daarvan de invloed is op interactie met anderen.
  • Kun je geactiveerde denkstijlen bij een cliënt herkennen
  • Ben je in staat om op basis van denkstijlen psycho-educatie te geven aan een cliënt
  • Ben je in staat om een cliënt uit te nodigen tot een eerste denkstijlverandering op basis van activeringsvragen

Irene Slaats

Irene Slaats (1964) is psychosociaal therapeut en mede-eigenaar van Psychodidact, daarnaast is zij medeoprichter van e-learningplatform Hupper. Zij ontwikkelt studiemateriaal en methoden voor zorgprofessionals in het psychosociale domein, geeft trainingen in communicatie en is auteur van het boek Professioneel hulpverlenen - de gespreksmethodiek. 

Erkend certificaat

Voor de training geldt een 100% aanwezigheidsnorm. Als je alle trainingsdagen volledig hebt gevolgd, kun je de training afronden met een meerkeuzetoets om in aanmerking te komen voor het Psychodidact certificaat. Mocht je niet 100% aanwezig zijn, dan ontvang je een bewijs van deelname voor de gevolgde dagdelen.

Accreditaties

In onderstaand overzicht kun je per beroepsorganisatie zien hoeveel studiepunten worden toegekend bij afronding.

OrganisatiePunten
NFG12 registerpunten (erkend als na- en bijscholing PsBK)
óf 2 registerpunten per dagdeel bij bewijs van deelname
SNRO55 studiebelastingsuren (1,96 EC)

Trainingsdagen

GroepTrainingsdagen
Maart 2024donderdag 07 maart
donderdag 14 maart
donderdag 21 maart

Trainingsdagen zijn van 10:00 tot 16:30 uur.

Studielocatie

Psychodidact
Wilhelminastraat 79
5141 HJ Waalwijk

Lesgeld

Denkstijlen 1Lesgeld
Totaal€ 750,-